האתר נפסק לעבוד. אנו עברנו ל- Parstoday hebrew
שבת, 10 מרס 2012 08:06

הוקמה מועצה עליונה לענייני החלל באירן

הוקמה מועצה עליונה לענייני החלל באירן

בשבוע האחרון הורה מנהיג המהפכה אייתאללה סייד עלי ח'מינאי להקים מועצה עליונה לענייני החלל בראשותו של נשיא הריפובליקה מחמוד אחמדי נג'אד.

הקמת המועצה העליונה לענייני החלל מעידה כמובן על המעמד של אירן בתחום הזה הרי אירן הצליחה להשיג השגים מעולים בתחומי המדע השונים ובעיקר בתחומי התקשוב והאינטרנט, לכן הקמת המועצה באה לבדוק את ההשפעות בתחום זה על חיי הפרט והחברה תוך ניצול לכל הזדמנות שתביא להתפתחות המדינה וסיפוק השירותים להמוני העם האירני, בד בבד, עם קביעת הצעדים הדרושים להתמודד עם הנזקים השונים הצפויים.

בשבוע שעבר התכנסה בטהרן גם מועצת המומחים בהשתתפות יו"ר מועצת השורא האיסלמית עלי לריג'אני והתובע הכללי ע'ולם חוסיין מוחסני אג'אי כדי לקיים דיונים על הנושאים וההתפתחויות השונות. מועצת המומחים מורכבת מ-86 חברים נבחרים עלידי העם לשמונה שנים כאשר לכל עיר נציג במועצת המומחים בתנאי שהאוכלוסיה שלה תסתכם ביותר מחצי מליון איש .

במהלך הכינוס של מועצת המומחים נסקרו ההתפתחויות האזוריות ובינ"ל ובתוך כך יועצו של מנהיג המהפכה לעניינים בינ"ל עלי אכבר וולאיתי נאם בנוכחים וקבע כי אירן האיסלמית היא מקור השראה להתעוררות האיסלמית באזור לכן מחוייבת היא להמשיך את תהליך הבניה וקידמה לשמור על מעמדה המשפיע החזק ויציב.

אירן טורקיה ואדרביג'ן שלוש ארצות שישנם קשרים הסטוריים תרבותיים הדוקים ביניהן לכן הגורמים מקפידים בשלושת הארצות לשמור על קשר וידידות מפני ישנו בכך אנטרס מובהק לעמיהם, וכך היה בשבוע האחרון הרי שרי החוץ של אירן טורקיה ואדרביג'אן התכנסו בנח'ג'ואן בשבוע האחרון כאשר שר החוץ על אכבר סאלחי שנאם בישיבת הפתיחה הזהיר מהתערבות זרה בענייני האזור ואמר שיש לנצל את האוצרות והמאמצים לסכל את התכסיסים המערביים המתוכננים לפגוע בעמי האזור.

סאלחי קרא לקידום הצמיחה היציבות והבטחון בעיקר בין שלושת המדינות אירן טורקיה ואדרביג'ן כדי לבסס השלום והיציבות הוא ציין להסטוריה המשותפת של עמי האזור שמהווים עם אחד מבחינה תרבותית אינטלקטואלית כאשר אירן לאור מעמדה הגאוגרפי, מערכת התחבורה ומעמדה המתקדם מדעית מסוגלת להוות חולית קשר בין המזרח למערב וביו הצפון לדרום.

מועצת הנגידים של סבא"א התכנסה בווינה בשבוע האחרון שם נאם שגריר אירן עלי אסע'ר סולטניה וקבע סולטנייה דחה את הדיווחים שאיראן מנהלת תכנית גרעין צבאית במתקן פרצ'ין ואת הטענה שבעת האחרונה החלה לסלק ראיות - לקראת ביקור הפקחים במקום. סולטנייה, אמר כי מדובר ב"סיפורים ילדותיים ומגוחכים". ותקף את ישראל, המאיימת על אירן, והגדיר את שתיקת האו"ם לנוכח ההתנקשויות במדענים אירנים "חרפה". כי באיומים לתקוף במתקני הגרעין האירנים מפירה ישראל את החוק של הסוכנות הבינ"ל שחייבת לשבור שתיקה. סולטניה ציין לדבריו של מנהיג המהפכה אייתאללה סייד עלי ח'מינאי בפגישה עם הגורמים בסוכנות הגרעין האירנית ב-19 לפברואר האחרון כי העם האירני לא שאף יום אחד לרכוש נשק גרעיני ואין לו חפץ לכך בעתיד.

עוד אמר כי הדיפלומטיה האמריקנית כשלה מול הדיפלומטיה האירנית במועצת הנגידים סולטניה אמר לסוכנות אירנה כי לאורך שישה חודשים ניסתה ארה"ב לקדם החלטה נגד אירן אך מועצת הנגידים הסתפקה בהודעה של שישת המדינות שקראו לאירן לשתף פעולה עם סבא"א ובכך סוכל המאמץ האמריקני מפני אירן מראש הודיעה על נכונות לשתף פעולה עם הסוכנות הבינ"ל מצד שני הבלתי מזדהות הביעו תמיכה באירן וזכותה ליהנות מאנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים.

Add comment


Security code
Refresh