האתר נפסק לעבוד. אנו עברנו ל- Parstoday hebrew
שבת, 20 דצמבר 2008 14:20

בדרך אל הקלפי

הבחירות לכנסת הישראלית ה-18 יתקיימו ביום 10 פברואר . בבחירות אלה חוזרת על כנה שיטת הבחירות שהייתה נהוגה בעבר, לפיה הישראלים בוחרים במפלגה בלבד, אשר תיוצג בכנסת באופן יחסי לקולות אשר קיבלה, ולא בראש הממשלה העומד בראש הרשות המבצעת.
במהלך כנסת ה - 15 נחקקו דברי חקיקה רבים בנושא בחירות, ובהם שינוי שיטת הבחירות, הרחבת האפשרות לפסול רשימות מועמדים התומכות במאבק מזוין נגד ישראל, ואף פסילה אישית של מועמדים ברשימות. במקביל, הוסף סייג נוסף לרישום מפלגה המאפשר גם לרשם המפלגות שלא לרשום מפלגה התומכת במאבק מזוין נגד ישראל. כן צומצמה בחקיקה הזכות להיבחר למי שהורשע בעבירות שיש עמן קלון.
ביחס לסדרי עריכת הבחירות הורחבו מספר הקלפיות בהן תהיה אפשרות להצביע לאנשים המוגבלים בניידות, הוסדרה הצבעתם של אנשים מוגבלים בניידות השוהים במוסדות ושל נשים השוהות במקלט לנשים מוכות. תיקוני חקיקה נוספים הרחיבו את סמכויותיו של מזכיר ועדת קלפי, במיוחד לגבי זיהויו של הבוחר, וזאת על מנת להבטיח את טוהר הבחירות. עוד הורחבו סמכויותיו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית להוציא צווי מניעה, וכן ליתן צו לניקוי מקרקעין ולהסרת מודעות וכתובות גם לאחר מועד הבחירות. משרד המשפטים, באמצעות מחלקת יעוץ וחקיקה, ליווה הליכי חקיקה אלה והשתתף בניסוחם. לקראת הבחירות הכינה המחלקה סקירה מפורטת של תיקוני חקיקה אלה.
היועץ המשפטי לממשלה הישראל רענן ועדכן את הנחיות היועץ בנושא בחירות, והוסיף עליהן הנחיות חדשות. ההנחיות מתמקדות בנושא איסור השימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות, כדי לחדד את האבחנה בין המשאבים הממלכתיים לבין הפעילות הפוליטית-מפלגתית, ולהישמר מטשטוש הגבולות ביניהם. ההנחיות מתוות אמות מידה לפעילות הנעשית במשרדי ממשלה ובגופים מבוקרים אחרים בתקופה זו לעניין פרסומים, סקרים, עריכת אירועים ועוד.
עוד הנחה היועץ המשפטי את המשטרה לטפל בחשדות לעבירות בחירות באופן נמרץ ולא להימנע מפתיחת חקירות גם בתקופת מערכת הבחירות, ככל שיש תשתית ראייתית מספיקה לביצוע אותן עבירות. היועץ רואה חשיבות עליונה בביצוע חקירות בתחום זה, על מנת להבטיח מבעוד מועד את ניקיון הבחירות ולהרתיע מביצוע עבירות נוספות בתחום זה.
משרד המשפטים, באמצעות המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה, מופיע בעתירות המתנהלות בפני ועדת הבחירות המרכזית ובפני בית-המשפט עליון.
בימים אלה שקדה המחלקה לתפקידים מיוחדים על הכנת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לפסילת מועמדים ורשימות לכנסת ה - 18. בנוסף עוסקת הפרקליטות, באכיפה פלילית של חוקי בחירות, ומעורבת בטיפול בתיקים פליליים הקשורים לבחירות.
גם לאחר הבחירות ימשיך משרד המשפטים להיות מעורה בנושאי הבחירות, הן במסגרת טיפול הפרקליטות בליווי חקירות וניהול הליכים משפטיים, ככל שיעלו ממערכת הבחירות, והן במסגרת הפקת לקחים מהבחירות, ובכללם תיקוני חקיקה ככל שיידרשו.

Add comment


Security code
Refresh