האתר נפסק לעבוד. אנו עברנו ל- Parstoday hebrew
שלישי, 02 דצמבר 2008 15:01

תכיפת הבחירות

בהמשך לשבוע שעבר נמשיך בדיבור על נושא הבחירות בישראל והיום נתייחס לתכיפות הבחירות.
הבחירות לכנסת הישראלית אמורות להיערך כל ארבע שנים. הכנסת רשאית להחליט, ברוב רגיל, על פיזורה המוקדם של הכנסת היוצאת. תחת השיטה של הבחירה הישירה של ראש הממשלה, יכול היה ראש הממשלה להודיע לנשיא ישראל על הקדמת הבחירות. לאחר ביטול השיטה הזאת, יוכל ראש הממשלה להמליץ לנשיא להקדים את הבחירות, אך הכנסת תוכל לחסום יוזמה כזאת. הבחירות לכנסת השניה, כנסת החמישית,כנסת העשירית, כנסת האחת-עשרה, כנסת השלוש-עשרה, כנסת הארבע-עשרה, כנסת החמש-עשרה הוקדמו ביוזמת הכנסת. הבחירות לכנסת השש-עשרה הוקדמו ביוזמת ראש הממשלה.
הכנסת רשאית, ברוב מיוחס, להאריך את כהונתה של הכנסת מעבר לארבע שנים. הבחירות לכנסת השמינית נדחו בחודשיים בגלל מלחמת אוקטובר 1973. למרות שהכנסת החליטה רק במקרה הזה על דחיית הבחירות, אם לאחר שהוקדמו הבחירות לכנסת מסוימת הבחירות לכנסת הבאה התקיימו במועדן, כקבוע בחוק, אותה כנסת מכהנת למעלה מארבע שנים.
מי יכול להשתתף בבחירות בישראל? ההתמודדות בבחירות הנה בין רשימות מועמדים. מאז נחקק חוק המפלגות בשנת ‎1992 רק מפלגה הרשומה כחוק אצל רשם המפלגות, או כמה מפלגות רשומות שהחליטו להתמודד ברשימה אחת, רשאיות להגיש רשימת מועמדים (למשל, בבחירות לכנסת החמש-עשרה התמודדה הרשימה "ישראל אחת", שהייתה מורכבת משלוש מפלגות: מפלגת העבודה, גשר ומימד). באופן לא פורמלי יכולה מפלגה לצרף לרשימתה אישים או גופים שאינם חברים בה, ואינם רשומים בעצמם כמפלגה (למשל, בבחירות לכנסת החמש-עשרה התמודדו במסגרת הרשימה הערבית המאוחדת המפלגה הדמוקרטית הערבית - מפלגה רשומה - ואישים מהתנועה האסלאמית, שאיננה רשומה כמפלגה).
חלוקת המושבים בכנסת בין הרשימות, רשימות אשר עברו את אחוז החסימה מקבלות מספר מושבים בכנסת שהינו יחסי לכוחן האלקטוראלי. זאת עושים על-ידי חלוקת מספר הקולות הכשרים אשר ניתנו לרשימות שעברו את אחוז החסימה ב-120, כדי לקבוע כמה קולות מזכים רשימה במושב אחד. מהבחירות לכנסת השנייה ועד הבחירות לכנסת השביעית חולקו קולות עודפים (קולות שקיבלה רשימה שעברה את אחוז החסימה אך אינם מספיקים למושב שלם) לאותן רשימות שלהן מספר הקולות העודפים הגדול ביותר (שיטת "האר"). בבחירות לכנסת הראשונה ומאז הבחירות לכנסת השמינית מחלקים את הקולות העודפים לרשימות עם מספר הבוחרים הגבוה ביותר למושב - שיטה הידועה בישראל כשיטת בדר-עופר - על שם חברי הכנסת יוחנן בדר ואברהם עופר שהציעו את הנהגתה. שתי רשימות יכולות להגיע להסכם עודפי קולות לפני הבחירות.
מי נבחר לכנסת?
לכנסת נבחרים אותם מועמדים שהופיעו ברשימת מפלגתם לפי סדר הופעתם. אם מפלגה מסוימת קיבלה מספיק קולות לעשרה מושבים, ייכנסו לכנסת עשרת המועמדים הראשונים ברשימתה. אם נבחר נפטר או נתפטר מחברותו בכנסת בסיבה כלשהי, ייכנס במקומו הבא ברשימת המועמדים.

Add comment


Security code
Refresh