האתר נפסק לעבוד. אנו עברנו ל- Parstoday hebrew
שבת, 14 נובמבר 2015 05:25

חוק ההקצנה והכפייה

חוק ההקצנה והכפייה

וועדת השרים לענייני חקיקה של ישראל מתכננת להעלות הצעת חוק שיכולה לבשר על הצעד הראשון בדרך להפיכתה של ישראל ל"מדינת" הלכה, באמצעות החדרת אלמנטים מהמשפט העברי לתוך המשפט הישראלי.
חוק יסודות המשפט, שנחקק בשנת 1980, קובע את מקורות המשפט הישראלי. לפי החוק, כאשר שופט נדרש להחליט בשאלה משפטית אשר אין לה תשובה בחוק או בתקדים (הלכה פסוקה), או בדרך של היקש, הוא פונה, כמקור משלים, ל"עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום ".
לאורך השנים בית המשפט פירש תיבה זו כמפנה לעקרונות כלליים, ורוב השופטים לא קיבלו את הדעה כאילו תיבה זו קולטת את עקרונות המשפט. בנוסף, משום שאפשר היה למצוא תשובה לשאלות משפטיות גם בדרך של היקש, בתי משפט מיעטו לעשות שימוש בתיבה זו.
מציעי החוק, ובראשם ח"כ ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי, מלינים על כך שלפי החוק הקיים בתי המשפט אינם חייבים לקלוט את עקרונות המשפט העברי ולכן הם מבקשים לתקן זאת. לפי ההצעה, שופט יהיה חייב לפנות אל עקרונות המשפט העברי (כך נכתב בפירוש, בניגוד לחוק הקיים), ואל עקרונות הצדק, היושר, השלום וכו', בטרם יוכל למצוא תשובה בדרך של היקש. בכך ההצעה הופכת את עקרונות המשפט העברי — שעל מקורותיו נמנים המשנה, התלמוד ופסיקות הלכה — לחלק אינטגרלי מהמשפט הישראלי, בלי הסינון שבחוק הקיים. ההצעה מכריחה שופטים לעשות זאת בלי שהיא מאפשרת להם למצוא תשובה מכוח כללי ההיקש.
קשה להבין כיצד חושבים המציעים שראוי לקלוט עקרונות של משפט דתי עתיק. מדוע כלל אוכלוסיית ישראל, שחלקה הגדול אינו דתי, וחלקה אינו יהודי, אמורה להיות כפופה למשפט דתי יהודי? מה גם, שמדובר בשיטה המפלה שיטתית אוכלוסיות כמו נשים ולא־יהודים. שופטים חילונים ושופטים שאינם יהודים ייאלצו, על פי ההצעה, לפסוק לפי עקרונות ההלכה הדתיים. כדי ״להקל״ עליהם, החוק דואג להקמת מכון ממלכתי ש"יתרגם" את המשפט העברי לשפה מודרנית וינגיש אותו לכלל השופטים.
מעבר למסר ההקצנה והכפייה שהחוק מעביר, הוא יחזק את הטענות המערערות על הלגיטימציה של ישראל. ככל שישראל תספק הוכחות שיש בה יותר ויותר אלמנטים של מדינת־דת יהודית, בעיקר כזאת הכופה חוקי דת על תושבים שאינם דתיים ואינם יהודים — הטענה כי ישראל היא מקום המכבד את זכויות בני האדם תיחלש משמעותית.

Add comment


Security code
Refresh