האתר נפסק לעבוד. אנו עברנו ל- Parstoday hebrew
ראשון, 14 פברואר 2016 06:24

הקצאת קרקעות לציבור היהודי-דתי היא אפליה

הקצאת קרקעות לציבור היהודי-דתי היא אפליה
הגורמים הישראלים טוענים כי ישראל היא חוות הדמוקרטיה בזמן היא מפעילה מדיניות של אפליה כלפי הערבים בכל התחומים.

למשל השלטונות שאישרו באחרונה, הקצאת קרקעות ייעודיות לציבור היהודי-דתי, במקביל הם מתעלמים לחלוטין מהצרכים של הערבים. לא מחלקים להם מגרשים, ובמקביל מפקיעים אדמותיהם והורסים את בתיהם באמתלות כל שהן.?!

על רקע הידיעות באחרונה לפיהן הרשויות בישראל בוחנות את החוקיות של הקצאת קרקעות לציבור היהודי-דתי, פנה מרכז עדאלה, לזכויות הערבים בישראל, ליועץ המשפטי לממשלה, לשר האוצר ולשר הבינוי והשיכון, בדרישה כי לא יאשרו הקצאת קרקעות ייעודיות לציבור היהודי-דתי, מפני מדיניות זו הינה מפלה, איננה לתכלית ראויה ואיננה מידתית.

בפניית הארגון נאמר כי הקצאת קרקעות ייעודית לציבור היהודי-דתי פוגעת בזכות של הציבור הערבי-פלסטיני לשוויון: "מדיניות המקרקעין בישראל התאפיינה בהקצאה של זכויות במקרקעין בצורה סלקטיבית ומפלה על בסיס לאום וזאת לטובת האוכלוסייה היהודית. לשם כך פותחו מנגנונים להדרת אזרחים ערבים מהמרחב. מנגנונים אלה כוללים, בין היתר, ועדות קבלה במושבים, בקיבוצים וביישובים קהילתיים; איסור העברת נכסים (בבעלות קק"ל) ללא יהודים; הקצאה יעודית לאוכלוסייה היהודית חרדית; אי הכרה בעשרות יישובים ערביים בלתי מוכרים בנגב; הימנעות מהקצאת קרקעות לסיפוק צרכי הפיתוח ביישובים הערביים וכד'."

===

הקצאת קרקע ייעודית לציבור הדתי-לאומי, אשר מטבע הדברים מדירה את הציבור הערבי-פלסטיני ממשאב זה, הינה בבחינת הוספת חטא על פשע. קבע עדאלה והוסיף כי הציבור הדתי-לאומי בישראל כלל אינו מהווה קבוצה ייחודית אשר אורח חייה מצדיק הקצאה מיוחדת ובלעדית של קרקעות.

עדאלה קבע עוד כי המדיניות המאפשרת הקצאה ייעודית אינה לתכלית ראויה ואינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה: התכנית הנדונה אינה מידתית. ראשית, אין קשר רציונאלי בין ההקצאה הייעודית למטרה לשמה מותרת הקצאה מעין זו – שמירה על הייחוד של קבוצת מיעוט; שנית, קבוצה זו מצליחה לשמור על תרבותה ואופייה בצורה עצמאית מבלי צורך בהקצת קרקע ושלישית, הפגיעה בעקרון השוויון וההדרה של קבוצות מיעוט אחרות על כל הפגיעה בכבוד האדם שהיא טומנת בחובה עולה לאין שיעור על התועלת שיש בפרקטיקה זו, אם בכלל. הסיפור הזה מטרפד בוודאי את הטענות בישראל על הדמוקרטיה.

Add comment


Security code
Refresh