האתר נפסק לעבוד. אנו עברנו ל- Parstoday hebrew
רביעי, 30 מרס 2016 11:11

עריצות הרוב

עריצות הרוב
התיקון לחוק יסוד: הכנסת, המכונה חוק ההשעיה (או "ההדחה"), שמליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה, מהווה צעד נוסף בריקון ערך "הדמוקרטיה, מתוכן בשם עריצות הרוב היהודי.

אף שהחוק מנוסח בלשון ניטרלית, ברור שהוא מכוון נגד חברי הכנסת הערבים, ובפרט אלו מסיעת בל"ד, כפי שניתן להסיק גם מעיתויו. ראש הממשלה הישראלית יזם את החוק לאחר מפגש ח"כים מבל"ד עם משפחות של מפגעים ממזרח עיר הקודש, שנהרגו בידי כוחות ישראל, ושהמשטרה סירבה להחזיר את גופותיהם.

לפי הצעת החוק, הכנסת תוכל להשעות ברוב של 90 חברי כנסת חבר כנסת מכהן בשל עילות שונות, שכיום מאפשרות לפסול מועמדים לפני הבחירות רק באישור בית המשפט העליון. החוק מצטרף לחקיקה הקיימת, הבעייתית אף היא, שמאפשרת לפסול מועמדים ורשימות בעילות של שלילת ישראל "יהודית ודמוקרטית", הסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור.

במדינות דמוקרטיות, ההצדקה היחידה שיכולה להיות לפסילת רשימה או מועמד היא חתירה תחת הדמוקרטיה וערכיה. ההרחבות, שנעשו עם השנים, בסעיף הפסילה בחוק יסוד: הכנסת, פוגעות בחופש הביטוי הפוליטי של מועמדים ורשימות, שרוצים, למשל, להביע עמדה החולקת על הגדרת ישראל כ"יהודית". סעיף התמיכה במאבק מזוין נשמע הגיוני על הנייר, אך בפועל ניסוחו כוון נגד ח"כים ערבים, שהביעו תמיכה במאבק בכיבוש.

עתה, מבקשת הכנסת לא להסתפק באפשרות זו, והיא רוצה לקחת לעצמה את הכוח לסלק מקרבה חברי כנסת בשל עילות אלו. חוק יסוד: הכנסת קובע כבר כיום, שאם ח"כ הורשע בעבירה שיש עמה קלון תיפסק חברותו בכנסת. ההצעה החדשה מבקשת לאפשר הרחקת חברי כנסת לא כי עברו עבירה פלילית, אלא בשל עמדותיהם הפוליטיות. בכך יש פגיעה בעקרונות הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה: מתן כוח לרוב לסלק את נציגי דעות המיעוט.

היועץ המשפטי לכנסת טען, כי אין בחוק פגיעה בעקרון השוויון בבחירות, המבוטא בחוק יסוד: הכנסת, ועל כן לא נדרש רוב של 61 ח"כים לאשר אותו. זוהי עמדה מוטעית, משום שהחוק כן שולל את עקרון השוויון: מה ההבדל בין מניעת התמודדות של מועמד לבין סילוקו לאחר היבחרו? אבל גם אם התיקון היה עובר ברוב של 61 חכ"ים, עדיין הוא תיקון לא חוקתי, הנוגד את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ומבוסס על מוטיבציה גזענית ועל כן יש לדחותו על הסף.

Add comment


Security code
Refresh