האתר נפסק לעבוד. אנו עברנו ל- Parstoday hebrew
רביעי, 23 מרס 2016 10:39

עינוי לשמו

עינוי לשמו
דו"ח רופאים למען זכויות אדם חשף עי בישראל נרשמה עלייה משמעותית בשימוש בכליאה בתנאי בידוד בשנים האחרונות. לפי נתונים שמסר השב"ס, מספר כניסות האסירים לבידוד עלה מ–390 בשנת 2012, ל–750 בשנת 2014.

בידוד אסיר בכלא הוא צעד חמור ביותר, שבית המשפט קבע כי יש לעשות בו שימוש במשורה. הוא מתרחש בשלושה מצבים: בידוד עצורים במהלך ולצורכי חקירה, בידוד כענישה משמעתית ובידוד בהליך שנקרא הפרדה, המופעל במקרה של סכנה לשלום האסיר, חשש לביטחון בית הסוהר, שמירה על ביטחון המדינה ומניעת עבירות סמים. נתוני השב"ס מתייחסים לאסירים בבידוד בהליך הפרדה בלבד, כך שסביר להניח כי מספר האסירים בבידוד, כמו גם מספר כניסות האסירים אליו, גבוה בהרבה.

לפי נתוני השב"ס, ביולי 2015 שהו 117 אסירים בבידוד, מתוכם שבעה קטינים, אף שבמדינות שונות חל איסור להחזיק קטינים בבידוד. שבעה אסירים נוספים כלואים בבידוד יותר מחמש שנים ברציפות, בתנאים של נתק מהעולם החיצוני. לפי החוק, לאחר שישה חודשים בבידוד יחיד ושנה בבידוד זוגי מחויב השב"ס לקבל אישור מבית המשפט באשר להמשך השארת האסיר בתנאים אלה, אולם לפי הדו"ח, מחצית האסירים בבידוד לא הגיעו כלל לבית המשפט.

בעבר פורסמו דו"חות מטעם הסניגוריה הציבורית על כלא אשל בבאר שבע ועל כלא נוה תרצה, שבהם נמצא כי אסירים מוחזקים בבידוד ממושך בניגוד לחוק (כלא אשל), ושמרבית הכלואות המוחזקות באגף ההפרדה סובלות מבעיות פסיכיאטריות ומוחזקות בו בשל מצבן הנפשי (נוה תרצה). בכל הביקורות האחרונות נמצא כי בשב"ס עושים שימוש בכלי הבידוד גם כאשר מדובר באסירים הסובלים מבעיות נפשיות, אף על פי שרופאים קבעו כי הבידוד רק מחמיר את מצבו של החולה.

כן נמצא, כי בבתי הסוהר רווחת כליאת אסירים באגפים שמורים, המנותקים משאר בתי הסוהר ופועלים הלכה למעשה במתכונת של בידוד, אך בשל הגדרתם נמנע מהאסירים הכלואים בהם לפנות לבית המשפט בעניין זה.

הממצאים בדו"ח מעוררים חשש כי שב"ס משתמש בכלי הבידוד לא כצעד אחרון שנועד להגן על הכלואים, אלא כצעד ענישה וחיזוק השליטה בהם בניגוד לחוק. על ישראל לאכוף על שב"ס שימוש זהיר יותר בכלי זה, ולגבש צעדים שונים, כמו בדיקת כשירות אסירים לבידוד על ידי רופאים חיצוניים ולא על ידי רופא שב"ס, וחיזוק מערך בריאות הנפש במתקני הכליאה, למען שמירה על זכויות אסירים.

Add comment


Security code
Refresh